𝐂𝐡í𝐧𝐡 𝐒á𝐜𝐡 𝐕ậ𝐧 𝐂𝐡𝐮𝐲ể𝐧

_ 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐯ậ𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲ể𝐧 𝐜á𝐜 𝐬ả𝐧 𝐩𝐡ẩ𝐦 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐠𝐢á 𝐝ướ𝐢 𝟓.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 
_  𝐊𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠 𝐩𝐡ụ 𝐭𝐡ê𝐦 𝐭𝐢ề𝐧 𝐱𝐞 𝐭ừ 𝟐𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 - 𝟑𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 (đ) 𝐤𝐡𝐮 𝐯ự𝐜 : 𝐐𝟏𝟐 , 𝐇𝐨𝐨𝐜 𝐌ô𝐧 , 𝐂ủ 𝐂𝐡𝐢 , 𝐍𝐡à 𝐁è , 𝐁ì𝐧𝐡 𝐂𝐡á𝐧𝐡  𝐯à 𝐜á𝐜  𝐤𝐡𝐮 𝐯ự𝐜 𝐧𝐠𝐨ạ𝐢 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐤𝐡á𝐜 ( 𝐇𝐂𝐌 ) 
_ 𝐌𝐢ễ𝐧 𝐏𝐡í 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨 : 𝐔𝐩𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 - 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 - 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜 - 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐍ộ𝐢 𝐓𝐡à𝐧𝐡 𝐏𝐡ố ( 𝐇𝐂𝐌 )
- 𝐋ư𝐮 Ý : 𝐕ậ𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲ể𝐧 đà𝐧 𝐥ê𝐧 𝐥ầ𝐮 𝐜ó 𝐭í𝐧𝐡 𝐩𝐡í

Thông thường sau khi nhận được thông tin đặt hàng chúng tôi sẽ xử lý đơn hàng trong vòng 24h và phản hồi lại thông tin cho khách hàng về việc thanh toán và giao nhận. Thời gian giao hàng thường trong khoảng từ 3-5 ngày kể từ ngày chốt đơn hàng hoặc theo thỏa thuận với khách khi đặt hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:
-    Nhân viên công ty sẽ liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể giao hàng.
-    Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.
-    Số lượng đơn hàng của công ty tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.
-    Đối tác cung cấp nguyên liệu cho công ty chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao hàng bị chậm chỉ vận chuyển phân phối cho đại lý hoặc khách hàng có nhu cầu lớn, lâu dài. Vì thế công ty  đa phần sẽ hỗ trợ chi phí vận chuyển như một cách chăm sóc đại lý cua mình. Đối với khách lẻ nếu có nhu cầu sử dụng lớn vui lòng liên hệ trực tiếp để thỏa thuận hợp đồng cũng như phí vận chuyển

Phản hồi của bạn